در گفت‌وگو با مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسنواونچرز مطرح شد؛
تمرکز اسنوا ونچرز بر نوآوری باز

اسنوا ونچرز به عنوان اولین صندوق بخش خصوصی کشور، با رویکرد نوآوری باز از کسب‌وکارهای نوپا استقبال می‌کند.

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

در گفت‌وگو با مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسنواونچرز مطرح شد؛
تمرکز اسنوا ونچرز بر نوآوری باز

به گزارش مرکز ارتباطات رسانه‌ای گروه انتخاب الکترونیک، رسیدن به یک اقتصاد دانش بنیان، مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی است. اتفاقی که امروزه در سراسر دنیا رواج پیدا کرده و می‌تواند به نقطه عطفی در اقتصاد کشور تبدیل شود. اسنواونچرز به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، برای ایجاد همکاری با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا، بستری فراهم کرده تا نقشی کلیدی در تکمیل زنجیره ارزش های گروه انتخاب الکترونیک و توسعه اقتصادی ایفا کرده باشد.

مدیــرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسنواونچرز  با تشریح رویکرد این صندوق گفت: به طور کلی صنـدوق های سرمایه‌گذاری با دو رویکرد مالی و یا استراتژیک فعالیت می‌کنند. در صورتی که رویکرد صندوق مالی باشد، پروســـه زمانی کوتاه تر است و جذب سرمایه حدود یک ماه به طول می‌انجامد؛ اما در شرایطی که رویکرد استراتژیک باشد، این فرآیند حداقل 2 ماه طول خواهد کشید. اســنواونچرز با مـــدل سرمـــایه‌گذار شــــرکتی که  تمــــرکز عمــده آن بر روی “کورپوریت  (Corporate)” است، عمدتاً رویکرد استراتژیک دارد و این یعنی سرمایه‌گذاری ها تکمیل کننده زنجیره ارزش عمودی و افقی گروه انتخاب الکترونیک هستند.

امیر الحاجی اضافه کرد: اسنواونچرز در مرحله Early stage (مرحله اولیه) استارتـاپ ها همکاری را آغاز می‌کنــد. این یعنـــی شرکت هایی که دارای تیمی منسجم هستند، یک هویت مستقل حقوقی را شکـل دادند و به فروش کـــالا و یا خــدمات پرداختـند. در این مرحله از رشد، استارتاپ به درآمدزایی رسیده است و در تلاش برای افـزایش تعداد مشتـــریان و حضور موثر‌تر در بازار است.

وجوه تمایز اسنواونچرز

وی افزود: انگیزه اصلی تیم‌هایی که با رویکرد استراتژیک به اسنواونچرز مراجعه می‌کنند، امکانات متنوع و یا شبکه ارتباطی گسترده گروه انتخاب الکترونیک است که به اصطلاح پول هوشمند (smart money) و یا دارایی نامشهود گروه انتخاب نامیده می‌شود. البته پروسه ارزیابی این تیم‌ها به نسبت تیم‌هایی که با رویکرد مالی به صندوق مراجعه می‌کنند طولانی‌تر است، چراکه هر دو طرف قرارداد باید از امکان ادغام و فعالیت مشترک اطمینان حاصل کنند.

مدیرعامل اسنواونچرز یکی از وجوه تمایز این صندوق سرمایه‌گذاری را با سایر صندوق‌ها در رویکرد نوآوری باز اسنواونچرز دانست و تصریح کرد: در فرآیند نوآوری باز، سه رویکرد درون به بیرون، بیرون به درون و رویکرد ترکیبی وجود دارد. در رویکرد درون به بیرون، معمولا نیازها و مسائل درون سازمانی شناسایی و سپس راه حل در خارج از سازمان جست‌و‌جو می‌شود.

الحاجی ادامه داد: رویکرد بیرون به درون کاملا برعکس است و نیازسنجی و پرورش ایده به صورت برون‌سازمانی انجام می‌گیرد و رویکرد سوم تلفیقی از این دو است. در میان همه، رویکردی که اسنواونچرز و گروه انتخاب الکترونیک در پیش گرفته از نوع اول است. باعملکرد استراتژیک و فرایند نوآوری باز صندوق سرمایه‌گذاری اسنوا ونچرز، این ماییم که به دنبال راه حل برای مسائل و نیاز های داخل سازمان هستیم.

نقطه‌زنی در اسنواونچرز

وی با اشاره به این که اگر سیاست‌گذاری مناسب در برخی از حوزه های نوآوری به درستی انجام نگیرد، مدت زمان همکاری با تیم‌ها کوتاه و فعالیت مشترک مقطعی خواهد بود، افزود: تفاوت اصلی اسنواونچرز با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این است که اسنواونچرز زمان و انرژی بسیاری را صرف شناسایی درست مسائل و نیازهای سازمان می‌کند و پس از آن نیز امکان سرمایه‌گذاری بر روی آن نیاز را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع در اسنواونچرز برخلاف دیگر صندوق‌ها که دارای دو کمیته ارزیابی و سرمایه‌گذاری هستند، دو کمیته دیگر یعنی pre investment (قبل از سرمایه‌گذاری) و post investment (پس از سرمایه‌گذاری) وجود دارد. یعنی پیش از سرمایه‌گذاری تمامی فرصت‌ها ارزیابی شده و بعد از این که سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید، در کمیته post investment به راهبری تیم پرداخته می‌شود.

مدیــرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسنواونچرز  در پایان اضافه کرد: ما در گزینش های خود “نقطه‌زن” عمل می‌کنیم و به سراغ تیم هایی می‌رویم که قابل ادغام و مطابق نیازهای گروه انتخاب الکترونیک هستند.

به بالای صفحه بردن