مسئولیت‌های اجتماعی؛ هدف و نه وظیفه

ما در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ایران متمدن معتقدیم که مسئولیت اجتماعی و قدم برداشتن در راه توسعه اقتصادی کشور توام با فقرزدایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بر اساس فرهنگ ناب ایرانی، بخشی از وظیفه‌مان نیست بلکه هدف اصلی ما از فعالیت است.

در چهار دهه گذشته ما همواره تلاش کرده ایم نمادی از عزم و اراده ملی ایران در حوزه اقتصادی باشیم و رهبری فکری الگویی ناب از اقتصاد ایرانی – اسلامی را در بخش خصوصی برعهده داشته باشیم. ما در مسیر تقویت فرهنگ کارآفرینی در بستر اقتصاد مولد و مقاومتی، هرگز از ارزش های انسانی غافل نشده‌ایم و نگذاشته‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی، ما را از تعهد به جامعه‌ای که به آن تعلق داریم، دور کند. اصلی ترین فلسفه ما در گروه صنعتی انتخاب، تلاش برای ساخت جهانی بهتر برای انسان ها، از طرق اجرای متعهدانه مسئولیت‌های اجتماعی است.

ما همواره تلاش کرده‌ایم تا با پایه‌ریزی سیستم مدیریتی ناب و با تمرکز بر جنبه های انسانی رشد اقتصادی، به طور خودکار نقش خود را در ارتقای سلامت انسانی، به عنوان یک مسئولیت ذاتی، ایفا کنیم. همچنین می‌کوشیم تا با ارتقای جایگاه آموزش در فعالیت‌ها و فرایندهای اقتصادی، بستری را برای گسترش این مسئولیت‌ها فراهم کنیم.