شــهــر انتــخاب ؛ شــهــر دوســتـی

 

هر برند تاریخچه ای دارد که با فراز و فرودهایی بی‌شمار همراه است. تاریخچه ای که مسیر شکل گیری آن را نشان می دهد. مسیر طولانی این سالها روایتگر پیروزی بر سختی ها و موفقیت با وجود تمام چالش هاست. انتخاب الکترونیک در طول چهار دهه فعالیت خود در این مسیر ابعاد جدیدی از رشد و تعالی مادی و معنوی را تجربه کرده است. ثروت آفرینی، دست یابی به دانش و فناوری های ارزش آفرین و نگاه رو به جلو، پیشران انتخاب در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور بوده است.

 کتابچه کامل معرفی گروه صنعتی انتخاب را  از لینک زیر دانلود کنید.
به بالای صفحه بردن