• شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر
  • بازیافت بخش قابل توجهی از مواد اولیه استفاده شده در تولید قطعات خراب برای تولید قطعات جدید
  • استفاده از مواد تجدیدپذیر به جای مواد تجدید ناپذیر در روند تولید قطعات و محصولات
  • سیاستگذاری برای افزایش میزان انرژی مصرفی حوزه تجدید پذیر نسبت به انرژی مصرفی تجدید ناپذیر
  • تدوین و اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها، حمل و نقل، فرآیند تولید، وسایل الکتریکی، تاسیسات و تجهیزات و غیره، از طریق استفاده از تکنولوژی های نوین، اصلاح فرآیندها و سایر روش ها مرتبط، در جهت کاهش شدت مصرف انرژی
  • تدوین و اجرای برنامه های بهینه‌سازی مصرف آب در ساختمان ها، فرآیند تولید، تاسیسات و تجهیزات و غیره، از طریق استفاده از تکنولوژی های نوین، اصلاح فرآیندها و سایر روش ها مرتبط، در جهت کاهش مصرف
  • مشارکت در افزایش سرانه فضای سبز مناطق شهری-روستایی همجوار خاصه مسیرهای منتهی به تاسیسات صنعتی
  • مشارکت با جامعه محلی، سمن ها و دستگاه های مرتبط به منظور پاکسازی مناطق همجوار
  • انطباق فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی با قوانین و مقررات زیست محیطی ابلاغ شده از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان
  • غربالگری و انتخاب پیمانکاران براساس پیشینه عملکرد مطلوب و تاثیرگذاری مثبت روی محیط زیست