آن چه ما از مسئولیت اجتماعی تعریف کرده ایم، فرایندیست که از میان چارچوب‌های قوانین اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی برخاسته و یکی از ارکان با ارزش برای ذی نفعان و رویکردهای مردم گرا محسوب می شود؛ این مسئولیت، یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه یک تعهد و ضرورت اخلاقیست که پایه های فکری ما را شکل داده است.

ما می دانیم که در قبال یکدیگر و جامعه خود مسئولیم و با وجود تنوع اجتماعی حمایت کنندگان، این مسئولیت اشکال گوناگونی به خود می‌گیرد. ما به عنوان یکی از حامیان و توسعه دهندگان این رویکرد، خود را متعهد به اجرای این مسئولیت می دانیم.

ما در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی ایران اسلامی معتقدیم که مسئولیت اجتماعی و قدم برداشتن در راه توسعه اقتصادی کشور توام با فقرزدایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بر اساس سیره پیامبراکرم و اهل بیت (ع)، بخشی از وظیفه‌مان نیست بلکه هدف اصلی ما از فعالیت است.

در چهار دهه گذشته ما همواره تلاش کرده ایم نمادی از عزم و اراده ملی ایران در حوزه اقتصادی باشیم و رهبری فکری الگویی ناب از اقتصاد ایرانی – اسلامی را در بخش خصوصی برعهده داشته باشیم. ما در مسیر تقویت فرهنگ کارآفرینی در بستر اقتصاد مولد و مقاومتی، هرگز از ارزش های انسانی غافل نشده‌ایم و نگذاشته‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی، ما را از تعهد به جامعه‌ای که به آن تعلق داریم، دور کند. اصلی ترین فلسفه ما در گروه صنعتی انتخاب، تلاش برای ساخت جهانی بهتر برای انسان ها، از طرق اجرای متعهدانه مسئولیت‌های اجتماعی است.

ما همواره تلاش کرده‌ایم تا با پایه‌ریزی سیستم مدیریتی شیعی و با تمرکز بر جنبه های انسانی رشد اقتصادی، به طور خودکار نقش خود را در ارتقای سلامت انسانی، به عنوان یک مسئولیت ذاتی، ایفا کنیم. همچنین می‌کوشیم تا با ارتقای جایگاه آموزش در فعالیت‌ها و فرایندهای اقتصادی، بستری را برای گسترش این مسئولیت‌ها فراهم کنیم.