خط تولید لوازم خانگی اقتصادی به‌نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی