نتیجه ارزیابی سلامت کارکنان

نامنام خانوادگیموبایلکد پرسنلیوضعیت تاهلعلائمابتلا به کروناتماس مشکوکسابقه بیماریتاریخ ثبت
میلادحیدری09383817382980117مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
19 شهریور 1399
محمدسیناپور09361810770880442متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
21 اردیبهشت 1399
مسعودقدیری09132033061880496متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
11 اردیبهشت 1399
سید امینمیرطالبی09132020602900139متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • هیچکدام
11 اردیبهشت 1399
سید امینمیرطالبی09132020602900139متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
11 اردیبهشت 1399
سعیدذهبی09103143157970138مجرد
 • گلودرد
خیربله
 • هیچکدام
30 فروردین 1399
بهزادبدیحی09133289140840082متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
29 فروردین 1399
اسماعیلنوری09138044033950153مجرد
 • تب
 • لرز
 • گلودرد
خیرخیر
 • هیچکدام
28 فروردین 1399
مهدیصادقی09131702361980089متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
28 فروردین 1399
مهدیصادقی09131702361980089متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
28 فروردین 1399
بیژناسدی09398636093860007متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • دیابت
27 فروردین 1399
رحمانحیاتی نهرابی09191388241850874متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
26 فروردین 1399
مهردادایزدیفر09188487656860606متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • پر فشاری خون (فشار خون بالا)
26 فروردین 1399
احمدعسکری09133656315870566متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
26 فروردین 1399
سید محمد رضافاطمی09136002520900854متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
26 فروردین 1399
حامدعالمی شاهی09112269663930550متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
24 فروردین 1399
سیدمحمدمهدیابطحی09131039290931049متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
24 فروردین 1399
عباسصالحی09132139483830138متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • بدخیمی (انواع سرطان)
 • شیمی درمانی یا پرتو درمانی در 6 ماه اخیر
24 فروردین 1399
محسننوری09132157572950711متاهل
 • گلودرد
خیرخیر
 • هیچکدام
24 فروردین 1399
کیوانخسروی دارانی09133006339960273متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
23 فروردین 1399
مجیدامیری09133220331950605متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
23 فروردین 1399
افشینخلیلی09139663772881019متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
23 فروردین 1399
محمد جوادقاسمی تودشکچوییه09133672812810001مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • پر فشاری خون (فشار خون بالا)
23 فروردین 1399
سامانفرهادی09179189179960250مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
23 فروردین 1399
عادلشهبازی09131090156881180متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • هیچکدام
23 فروردین 1399
نامنام خانوادگیموبایلکد پرسنلیوضعیت تاهلعلائمابتلا به کروناتماس مشکوکسابقه بیماریتاریخ ثبت