تفاهم نامه‌ها و قرارداها

از زمان تاسیس تاکنون، مکسا سعی در برقراری ارتباط موثر با دیگر سازمان ها و ارگان ها داشته است؛ چرا که از دیدگاه مدیران مکسا، این همکاری ها در رشد و گسترش سازمان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده نقش پررنگی را ایفا می کند. همچنین یکی از رسالت های مکسا، ترویج و گسترش خدمات مراقبت تسکینی در کشور و حتی ماورای مرز ها است. بنابر این، برقراری ارتباط موثر با مراکز مستعد برای ارائه ی این دسته از خدمات و همراهی این مراکز در راه اندازی و ارائه ی خدمات تسکینی در دستور کار مکسا قرار دارد. در اینجا می توانید برخی از مهم ترین توافقنامه ها و قرارداد های مکسا را مشاهده کنید.

طرف تفاهم نامه

موضوع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا

دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی

دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد خوراسگان

گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی

دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه آزاد نجف آباد

گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی

بیمارستان امید اصفهان

ارائه خدمات سایکوانکولوژی و آموزش بالینگران در فضای بیمارستان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راهبری مکسا در توسعه مراقبت‌های حمایتی و تسکینی سرطان در کشور
مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه جامع مراقبت‌های حمایتی و تسکینی
مشارکت در تهیه پیش نویس اساسنامه شورای ملی سرطان وزارت بهداشت

موسسه کوری فرانسه 

تربیت نیروی انسانی متخصص طب تسکینی
الگوبرداری مدیریت خدمات طب تسکینی در حوزه سرطان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راه اندازی مرکز جامع سرطان تیپ ۲ در تهران

سازمان نظام پرستاری ایران

تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز طب تسکینی

اداره کل امور خیریه استان تهران

در اختیار گرفتن زمین بیمارستان وزیری جهت راه اندازی مرکز جامع سرطان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا

بیمارستان فیروزگر تهران

راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی

بیمارستان امام خمینی تهران

راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت بخش طب تسکینی

بیمارستان امام خمینی تهران ؛انستیتو کانسر ایران

راه اندازی،بهره‌برداری و مدیریت واحد سایکوانکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تعرفه گذاری خدمات مراقبت در منزل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آموزش و حمایت در راستای راه اندازی شبکه مراقبت در منزل

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

تولید شواهد علمی در هزینه اثربخشی خدمات مراقبت در منزل

شهرداری تهران 

براگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری از سرطان در سراهای محله

موسسه خیریه امدادگران عاشورا 

همکاری مشترک در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان

طراحی و مدیریت چرخش اتوبوس سلامت در اماکن پر ازدحام

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان

استفاده بیماران از امکانات تفریحی شهرداری

سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان

تخفیف در هزینه‌های کفن و دفن

مراکز تشخیصی و درمانی شامل فیزیوتراپی،آزمایشگاه،دندانپزشکی،رادیولوژی

تخفیف در هزینه خدمات به بیماران معرفی شده از طرف مکسا

مجموعه‌های ورزشی شامل یوگا و استخر

تخفیف به بیماران و خانواده آن‌ها

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

تسهیل ثبت نام دانش‌آموزان معرفی شده از مکسا

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

ارائه خدمات مراقبت در منزل توسط مکسا به بیماران معرفی شده از بیمارستان

به بالای صفحه بردن