اعضای هیئت مدیره

محمدحسین فهیمی
سمت: رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شركت بازرگانی رها گستر آذين پويا
تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 •  مديرعامل و عضو هيئت مديره فعلي شركت گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان
 • مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت آويسا صنعت يكتا
 • قائم مقام مديرعامل و عضوء هيئت مديره شركت كارخانجات نساجي بروجرد
 • مديرعامل هلدينگ صنايع فولاد ميبد زرنديه
غلامحسین کسایی
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از بازرگانی آرمان تجارت ميلاد سپاهان
تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 •  معاونت تحقیق و توسعه گروه صنعتی انتخاب
 •  از سال 1387 در قسمت های مختلف گروه صنعتی انتخاب اعم از تولید و تحقیق و توسعه حضور فعال و مستمر داشته اند.
محمد جنتیان
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شركت بازرگانی اعتماد تجارت زرين پاک
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته: 

 • قائم مقام مدیرعامل در تامین و توسعه در گروه صنعتی انتخاب
 • مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت حايرآسا
 • معاونت مهندسي گروه صنعتي انتخاب
 • رئيس هیئت مديره شركت سپيد مطهرانتخاب
 • رئيس هيئت مديره شركت مطهرضمير
 • نائب رئيس هیئت مديره شركت اركان ساختار نوين ايرانيان
 • نائب رئيس هيئت مديره شركت حايرتهران
 • مدير تحقيق و توسعه گروه صنعتي انتخاب
امین منانی
سمت: عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از گروه توسعه سرمايه‌گذاری انتخاب
تحصیلات: لیسانس تبلیغات تجاری

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 • قائم مقام مدير عامل گروه صنعتي انتخاب
 • معاونت بازاريابي و فروش گروه صنعتي انتخاب
 • مديرعامل شركت توليدي بازرگاني حايرپلاست
 • عضو هيئت مديره شركت انتخاب سرويس حامي
 • نائب رئيس هيئت مديره شركت مطهرضمير
 • رئيس هیئت مديره شركت اصفهان زلال كوثر
محمدرضا عنوانی
سمت: عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شركت بازرگانی متين تجارت طوس
تحصیلات: لیسانس اقتصاد نظری

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 • معاونت کسب و کار گروه صنعتی انتخاب الکترونیک
 • عضو هیات مدیره شرکت اصفهان زلال کوثر
 • عضو هیات مدیره شرکت مطهر ضمیر
 • عضور هیات مدیره شرکت مدیا الکترونیک
اصغر قربانی
سمت: عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شركت آتيه‌سازان صنعت سپاهان
تحصیلات: دکترای حسابداری

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 • معاون مالی و ¬عضو هيئت مديره فعلي شركت گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان
 • عضو هیئت مدیره شرکت پیام انتخاب
 • مدیر عامل تعاوني كاركنان گروه صنعتي انتخاب
 • رييس هيئت مديره شركت تجارت نيلگون ساري
 • مدیر عامل شركت متين تجارت طوس
 • عضو مالي هيئت مديره شركت امين برتر اقتصاد ميلاد
 • مدير برنامه‌ريزي مالي و خزانه هلدینگ انتخاب
 • عضو مالي هيئت مديره شركت كياصنعت كاران آسيا
 • عضو مالي هيئت مديره شركت سپيدمطهر انتخاب
 • مدیر مالی و دبير هيئت مديره شرکت حایرپلاست
 • مدیر حسابداری مدیریت گروه انتخاب
علیرضا شیرانی‌فر
سمت: عضو هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس مهندسی برق - قدرت

سوابق حرفه‌ای 10 سال گذشته:

 • عضو هیئت مدیره شرکتهاي تولیدي
 • معاونت بهره برداري گروه صنعتی انتخاب
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سپید مطهر انتخاب
 • رئیس هئیت مدیره شرکت حایرتهران
 • رئیس هئیت مدیره شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان
 • نائب رئیس شرکت حایرپلاست
 • نائب رئیس شرکت اصفهان زلال کوثر
 • عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان گروه انتخاب
 • عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان گروه انتخاب
به بالای صفحه بردن