امین منانی
رئیس هیئت مدیره
محمدحسین فهیمی
مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره
علیرضا شیرانی‌فر
نایب رئیس هیئت مدیره
محمد جنتیان
عضو هیئت مدیره
محمدرضا عنوانی
عضو هیئت مدیره
اصغر قربانی
عضو هیئت مدیره
غلامحسین کسائی
عضو هیئت مدیره
fa_IRPersian
به بالای صفحه بردن