کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی کدملی سمت عضو غیرموظف هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد حسين فهيمي 4131912181 رییس کمیته بله بازرگاني رها گستر آذين پويا خیر بله مديريت کسب و کار دکترا 1402/11/17 مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان - مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت آويسا صنعت يکتا - قائم مقام مديرعامل و عضوء هيئت مديره شرکت کارخانجات نساجي بروجرد - مديرعامل هلدينگ صنايع فولاد ميبد زرنديه
عليرضا جعفري نسب 1285611047 عضو کمیته خیر بله بله مهندسي صنايع کارشناسي ارشد 1402/11/17 حسابدار رسمي
مجتبي چيت ساز 1286862477 عضو کمیته خیر بله بله حسابداري کارشناسي 1402/11/17 سي سال فعاليت در زمينه مديريت و معاونت مالي و حسابرسي - معاون مالي و اقتصادي گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب - عضو/ رييس/ نايب رييس هيأت مديره شرکت هاي مطهر ضمير، اسنوا، پيام انتخاب، هلدينگ بين المللي سرمايه گذاري ساختمان انتخاب

کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگی کدملی سمت عضو غیرموظف هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته انتصابات
غلامحسين کسائي 1286930529 رییس کمیته خیر بازرگاني آرمان تجارت ميلاد سپاهان خیر خیر مهندسي مکانيک کارشناسي ارشد 1402/11/17
محمد حسين فهيمي 4131912181 عضو کمیته بله بازرگاني رها گستر آذين پويا خیر بله مديريت کسب و کار دکترا 1402/11/17
عباس خزائي 1286982979 عضو کمیته خیر بله خیر مديريت کارشناسي ارشد 1402/11/17

کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی کدملی سمت عضو غیرموظف هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته ریسک
غلامحسين کسائي 1286930529 رییس کمیته خیر بازرگاني آرمان تجارت ميلاد سپاهان خیر خیر مهندسي مکانيک کارشناسي ارشد 1402/11/17
محمدحسين فهيمي 4131912181 عضو کمیته بله بازرگاني رها گستر آذين پويا خیر بله مديريت کسب و کار دکترا 1402/11/17
مرتضی الهی دوست 1280874104 عضو کمیته خیر بله خیر مهندسی صنایع کارشناسي ارشد 1402/11/17
بهروز نصر 1290431353 عضو کمیته خیر بله خیر مدیریت اجرایی کارشناسي ارشد 1402/11/17
علیرضا احمدی 1290431116 عضو کمیته خیر بله خیر مدیریت بازرگانی - مهندسی مواد کارشناسي ارشد 1402/11/17
به بالای صفحه بردن