جایگاه ممتاز انتخاب الکترونیک در حوزه منابع انسانی

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

جایگاه ممتاز انتخاب الکترونیک در حوزه منابع انسانی

اعطای تندیس جایزه ملی مدیریت منابع انسانی به گروه صنعتی انتخاب الکترونیک برای دومین سال متوالی

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در ششمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انسانی که به ارزیابی شرکت های بزرگ ایران پرداخته است، برای دومین سال متوالی موفق به دریافت تندیس برتر شد.

آیین اختتامیه ششمین دوره این جایزه ملی با حضور نمایندگان شرکت های بزرگ منتخب ایران در حوزه منابع انسانی برگزار شد. این جایزه از سوی یک کمیته علمی تحت نظر دانشگاه تهران، به برگزیدگان اعطا می شود. در این طرح، 12 متغیرِ ارزیابی، در فرآیند سنجش بررسی می شود تا مجموعه در سطوح مختلف و از نظر شاخص های گوناگون، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این دوره انتخاب الکترونیک، از بین 138 سازمان کشور که در این ارزیابی شرکت کرده اند در ردیف شرکت های برگزیده قرار گرفت.

به بالای صفحه بردن