بینش دوستی

این شهر بر پایه دوستی و همدلی استوار است. شهروندان شهر در  مقاطع خاص و بحرانی دست به دست یکدیگر داده اند و برای حفظ، رشد و تعالی شهر انتخاب و کشور ایران تلاش کرده اند.  مدیران و مسئولان شهر نیز در طول تاریخ نزدیک به نیم قرن آن، اقدامات مهم و موثری در حوزه های نوآوری، توسعه تکنولوژی، خودکفایی، مسئولیت اجتماعی و…. برای اثبات دوستی خود به جامعه انجام داده اند.  تعریف افق های روشن و ایجاد زیر ساخت ها و اقدامات آینده نگرانه توسط بنیانگذاران این شهر نیز نوید رسیدن به قله های جهانی در صنعت لوازم خانگی در آینده ای نزدیک را می دهد.

انتخاب الکترونیک به عنوان بزرگترین مجتمع و شهر تولیدی لوازم خانگی کشور در ذات بینشی خود بدنبال ایجاد اکوسیستم دو سویه پایدار زیر است:

1 . اقتصادی مولد و منفعت پایدار ایجاد کند.

2 . ارزش آفرینی پایدار و همیشگی برای جامعه تحقق بخشد.

شهر انتخاب بر مبنای یک “اکوسیستم اقتصادی ارزش آفرین” که منافع آن برای مالکین و جامعه می باشد تشکیل شده و هدف اصلی آن ارمغان حس همدلی، امید و خودباوری برای جامعه در جهت ساختن آینده ای روشن برای ایران می باشد. مهمترین موضوع در انتخاب الکترونیک، خلق منافعی است که عاید همه جامعه شود و منجر به ایجاد یک بازی برد-برد  در جهت رفاه و حال خوب خانواده های ایرانی گردد. فعالیت این اکو سیستم بیش از آنکه بر مبنای فعالیت بر مبنای سود بیشتر و منافع بیشتر برای سهامداران باشد، بر مبنای ایجاد درآمد بیشتر برای  مجموعه ای است که اصلی ترین وظیفه خود را کمک به رفاه بیشتر جامعه قرار داده و منافعش را در آن هزینه می کند. این بینش، بر گرفته از جهان بینی بنیانگذاران و مسئولان شهر انتخاب است که تلفیقی از روحیه کارآفرینی و باورهای ملی آن ها می باشد. در این جهان بینی، کار برای رضای خدا یک ارزش است و حتی بخش هایی که در آن سرمایه گذاری می شود، نه برای سود بیشتر بلکه برای خلق ارزش بیشتر برای جامعه و مردم ایران زمین است.

 

 

لذا اگر نگاهی عمیق به ماهیت فعالیت های اقتصادی این شهر داشته باشیم، خواهیم دید که بینش ناشی از جهان بینی بنیانگذاران از یک سو و از سوی دیگر فعالیت های اقتصادی ارزش آفرین در تاریخ نزدیک  به نیم قرن آن، به سان دو بال سیمرغ اقتصادی اجتماعی ایران هستند، که هم ملیت و ملی گرایی را در در عمل سرلوحه کار دارد و هم اندیشه ها و باورهای الهی را در بر می گیرد.

جهانبینی و بینش حاکم بر شهر انتخاب، به گونه ای است که خلق ارزش مولد توسعه گرا و توزیع سرریزهای مثبت ناشی از این خلق ارزش، یک رکن اساسی است که اگرچه در نتیجه این بینش، قله های ثروت آفرینی روز به روز مرتفع می گردد و در پرتو آن دره های فقر نیز روز به روز کمرنگ تر خواهد شد.

به بالای صفحه بردن