فرصت های شغلی

انتخاب الکترونیک بعنوان بزرگترین شهر و مجتمع تولید لوازم خانگی کشور در راستای برنامه های توسعه ای، به افراد خلاق، با انگیزه و فارغ التحصیل  دانشگاه های معتبر کشور، شهروندی انتخاب را اعطا می کند. از متقاضیان دعوت می‌شود به منظور ارسال درخواست همکاری خود فرم  در انتهای صفحه را تکمیل نمایند.

ارزش های اعطایی به شهروندان

شهروندان شهر انتخاب به واسطه ی دریافت شهروندی و حضور در شهر انتخاب از ارزش ها و مزایای ذیل بهره مند می گردند.

 

1. انتخاب شما؛ مقبولیت اجتماعی

شهر انتخاب با فراهم ساختن فضای اشتغال و شهروندی برای حدود 15 هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از 150 هزار نفر به صورت غیر مستقیم، تهیه سبد کامل محصولات لوازم خانگی و بی نیازی بازار داخلی از واردات محصولات لوازم خانگی خارجی و فعالیت های متعدد در حوزه مسئولیت اجتماعی سعی بر آن داشته تا کسب و کاری پایدار و سودآور برای جامعه و کلیه ذینفعان به ارمغان آورد.

 

2. انتخاب شما؛ مزایای اضافی

مسئولان شهر انتخاب به منظور جبران خدمات و زحمات شهروندان توانمند خود اقدام به ارائه طرح های متعددی برای ایجاد انگیزه و وفاداری در شهروندان کرده اند که از جمله آن ها می توان به طرحی مبنی بر طرح شبنم اشاره کرد. در این طرح شهروندان علاوه بر حقوق و دستمزد از سایر مزایای رفاهی مالی و غیرمالی که اغلب نامشهود است بهره مند می شوند. این بسته که به بسته جبران خدمات انتخاب الکترونیک معروف است دربرگیرنده چهار بعد اصلی است:

  • پرداخت مبتنی بر شغل
  • پرداخت مبتنی بر شاغل
  • پرداخت مبتنی بر عملکرد
  • پرداخت مبتنی بر عضویت

همچنین می توان به سرویس رایگان، ناهار، هدیه تولد و ازدواج و سایر مزایای رفاهی اشاره نمود.

3. انتخاب شما؛ همکاران شایسته

شهر انتخاب را می توان به عنوان یک شهرآینده ساز برای شهروندان خود نام برد که با رویكرد شایسته محوری به منظور توسعه قابلیت های مدیریتی اقدام به ایجاد کانون ارزیابی و کمیته انتصاب کرده است، تا ضمن عادلانه نمودن تصمیمات مدیریت عزل، نصب، ارتقاء و جابه جایی شغلی، زیرساخت های لازم را جهت توسعه پایدار مهیا نماید.


4. انتخاب شما؛ فرهنگ توانمندساز

شهر انتخاب با درک این موضوع که رشد و توسعه هر سازمانی منوط به رشد و توسعه کارکنان آن سازمان می باشد درصدد بوده تا افق دید و چشم انداز گسترده ای را برای شهروندان خود ترسیم نماید و از این روی تلاش کرده است نسبت به گذشته، مسیر رشد و توسعه قابلیت های پرسنل را هموارتر نماید.

در این رابطه آنچه در شهر انتخاب حائز اهمیت فراوان است ارزش هایی است که توسط معاونت سرمایه های انسانی دنبال می شود که عبارتند از:

تبدیل سرمایه های انسانی سازمان از کارکنان یدی به نیروهای دانشی

ایجاد سازمانی چابک و همسو با شتاب روز افزون تغییرات محیطی

رشد روحیه خلاقیت و نوآوری توام با روحیه انتقاد پذیری

ایجاد مجموعه ای انعطاف پذیر از نیروهای متخصص و دانشی به منظور تامین خواسته های جانشین پروری و گردش شغلی

ایجاد روحیه چالشی در کارکنان به منظور بالا بردن ظرفیت رقابتی سازمان در محیط کسب و کار

بهبود مستمر، به روز رسانی و ارتقا سطح کیفی زیر ساخت ها، فناوری و خدمات سازمان


5. انتخاب شما؛ فرصت آموزش و توسعه

شهر انتخاب با تمرکز بر سطوح مختلف سازمانی و با هدف بهبود شرایط و مهارت های مورد نیاز سازمان، شغل و شاغل، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و متمرکز بر گروه های شغلی مختلف در قالب دوره های پیوسته و بلند مدت کرده است. هدف از این رویکرد، ایجاد دانش، توانایی و مهارت لازم شغلی در افراد در راستای بالا بردن دانش، توانایی و مهارت های کلیدی مورد نیاز شغل و سازمان است تا از این جهت سازمانی همواره خلاق تر، به روز تر، دانشی تر و چابک تر داشته باشیم. برخی از اقدامات در این زمینه شامل راه اندازی دانشگاه انتخاب، تجهیز و راه اندازی مرکز آموزش و کتابخانه ی آن، راه اندازی موسسه کیفیت و بهره وری انتخاب و … می باشد.


6. انتخاب شما؛ ارزیابی عملکرد

ابعاد اصلی ارزیابی عملكرد در شهروندان در شهر انتخاب عبارتند از:

شاخصهای رفتاری

شاخصهای مدیریتی

شاخصهای تخصصی

شاخصهای استراتژیک

ضرایب ابعاد فوق برای رده های شهروندی مختلف انتخاب الکترونیک متفاوت می باشد. مهمترین مولفه در مدیریت عملكرد انتخاب الکترونیک که از اهمیت بالاتری برخواردار است، هدفگذاری است. هدفگذاری روشی برای افزایش مشارکت و درگیر ساختن کارکنان است که در آن مدیر به اتفاق کارکنان اهداف را برای یک دوره زمانی مشخص تعیین نموده، ثبت و نظارت می نمایند.


7. انتخاب شما؛ محیط کار سالم و شاد

در شهر انتخاب با اعتقاد به این اصل که اگر فرد در یک روز کاری، دارای خلق و خوی شادی باشد، به احتمال زیاد نسبت به روزهای دیگر خلاق تر است، سعی بر آن شده تا محیط کاری شاد برای کارکنان فراهم شود. چنین فضایی باعث شده تا شهروندان در محیط کار، روابط خوبی با یکدیگر داشته باشند؛ همکاری بهتری در کار گروهی از خود نشان دهند و مدیران روابط خوبی با کارکنان داشته باشند.در این رابطه انتخاب الکترونیک با فراهم سازی تجهیزات و امکانات ورزشی در محیط های کاری، فضایی را فراهم ساخته که علاوه بر سلامت جسمانی، شهروندان بتوانند به لحاظ روحی فضای شادی را تجربه کنند.

به بالای صفحه بردن