بازدید کننده گرامی
ضمن تشکر از بازدید غرفه انتخاب الکترونیک در نمایشگاه INOTEX، جهت شرکت در چالش دریافت جایزه بازدید از غرفه انتخاب الکترونیک، فرم زیر را تکمیل نمایید.
هر بازدید کننده فقط یک بار می‌تواند در این چالش شرکت کند.

تکمیل قسمت‌هایی که با "*" مشخص شده ضروری است.

fa_IRPersian
به بالای صفحه بردن