دوستان آینده

چرا با دوستی آینده روشن است؟ ساخت آینده ای روشن با سرمایه گذاری در زمان حال میسر است. تفکر آگاهانه و خلاقانه می تواند حرکت ما را در مسیر موفقیت هموار سازد. اما تفکر خلاق در خلوت و بدون ارتباط با دیگران شکل نمی گیرد. در این رابطه، دوستی و روابط دوستانه با همکاران می تواند سرآغاز شکل گیری مسیری توام با موفقیت باشد. دوستی در محل کار، کیفیت زندگی شغلی را ارتقا داده و باعث ایجاد آرامش و در نهایت شکوفایی ذهن خلاق  در محیط کار می شود.
چگونه با دوستی آینده انتخاب روشن تر می شود؟
ساخت آینده ای روشن با سرمایه گذاری در زمان حال میسر است. تفکر آگاهانه و خلاقانه می تواند حرکت ما را در مسیر موفقیت هموار سازد. اما تفکر خلاق در خلوت و بدون ارتباط با دیگران شکل نمی گیرد. در این رابطه دوستی و روابط دوستانه با همکاران می تواند سرآغاز شکل گیری مسیری توام با موفقیت باشد. دوستی در محل کار کیفیت زندگی شغلی را ارتقا داده ، باعث ایجاد آرامش و در نهایت شکوفایی ذهن خلاق در محیط کار می شود. ایده های نو شکل می گیرد و با به اشتراک گذاشتن ایده ها، دایره ای از برنامه های رو به جلو، همراه با پیشرفت و قابل اجرا شکل می گیرد که می تواند پیش زمینه ای برای طرح برنامه های مبتنی بر استراتژی سازمانی باشد.
لذا برای ساخت آینده ای روشن لازم است دوستی ها را محکم سازیم؛ باورشان کنیم و آینده را تضمین کنیم.
 

دوستان خلاق

با توجه به رشد و توسعه زندگی بشر و پیچیدگی های ارتباطی وی با دنیای درون و بیرون، برخورداری از مهارت های زندگی به ویژه مهارت های حل مسئله، ضرورتی انکارناپذیر است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) مهارت های زندگی را توانایی رفتار مثبت و سازگارانه ای تعریف می کند که افراد را قادر می سازد تا به گونه ای موثر با چالش ها و درخواست های روزمره زندگی مواجه شوند. این سازمان مهارت های ده گانه ای در این خصوص مطرح کرده است که عبارتند از:
خودآگاهی، همدلی، روابط بین فردی، ارتباط موثر، مقابله با استرس، مدیریت هوش هیجانی، حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر خلاق و تفکر نقادانه
آنچه که در این مهارت ها حائز اهمیت است آن است که افراد در قالب روابط دوستانه و صمیمی در محیط های مختلف می توانند چنین توانمندی هایی را تقویت سازند و در روابط خود با سایر افراد جامعه و محیط خود سازگارانه عمل کنند. حقیقت این است که دوستی و در نتیجه کسب مهارت های زندگی در رابطه با دیگران می تواند پیچیدگی های زندگی اجتماعی را حل کند.

دوستان همراه

برقراری روابط مبتنی بر دوستی و همدلی با همکاران روشی موثر برای افزایش رضایت شغلی و همچنین افزایش میزان تعلق به محیط کار می باشد. یکی از موثرترین راهکارها برای تشکیل تیمی موفق، برقراری روابط صمیم و دوستانه با همکاران است. روابط مبتنی بر احساس صمیمیت می تواند زیربنای محکمی برای دستیابی به اهداف را فراهم کند. اعضایی از گروه که رابطه خوبی با یکدیگر دارند و به عنوان جزئی از تیم با هم همکاری می کنند و به همدیگر احترام می گذارند، می توانند سیستم های حمایتی مفیدی را تشکیل دهند که میزان تعامل و انگیزه ی آن ها را افزایش  می دهد. در این رابطه برقراری روابط مبتنی بر دوستی با همکاران و جلب اعتماد آنان می تواند میزان بهره وری  فرد را افزایش دهد.  همچنین دوستی در محل کار می تواند نوید بخش اعتماد بیشتر، ارتباطات بهبود یافته و همکاری بهتر باشد. این مزایا می تواند به طور مداوم کیفیت خروجی کار را افزایش دهد. در نتیجه میزان خطای کارکنان نیز کاهش یافته و بازده فرایندهای جاری کار افزایش می‌یابد.

دوستان دانا و توانا ​

محیط متحول و متغیر سازمان ها در عصر کنونی، مدیریت را بر آن می دارد تا هر چه بیشتر و بهتر در راستای استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و حفظ موقعیت و گسترش آن اقدام نمایند. این امر مستلزم آن است که مدیریت سازمان، اولویت مهمی را برای دانایی در نظر گیرد. در حقیقت می توان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه شرکت هایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می شود. مدیریت دانایی با تغییر شکل مدام اهداف، رسالت ها، برنامه ها و فرآیندها و با ارائه نوآوری ها، سازمان را پویا و متحول می سازد.
در این راستا گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با اتکاء به واحد تحقیق و توسعه  به عنوان قلب تپنده سازمان و با ایجاد فضای مناسب در برانگیختن و بروز خلاقیت و نوآوری سازمانی، سعی بر داشته تا حرکت در مسیر دانایی و هوشمندی را تسهیل سازد. این مجموعه با راه اندازی موسسه کیفیت و بهره وری انتخاب با نام اختصاری مکبا گامی ارزشمند در راستای ارتقای دانش و آگاهی برداشته است. این موسسه با برگزاری دوره های آموزشی متعدد و مختلف مانند EPDM ، ۱۷۰۲۵ ، PDMS و رویدادهایی مانند رویداد کیفیت و نوآوری سعی در ارتقای دانش درون سازمانی و برون سازمانی داشته است و با این فعالیت ها در مسیر جهانی شدن قدم برمی دارد.

دوستان متحد​

وقتی ما به واژه تیم فکر می کنیم، اغلب تیم های ورزشی به ذهنمان خطور می کند؛ اما گروه های کاری نیز در مفهوم مشابه تیم هستند. تیم ها در سازمان ها مسئول انجام امور، ارائه مشاوره و رهنمود و اداره کردن امور هستند. تیم سازی و اعتقاد به کار تیمی می تواند به افزایش اثربخشی امور کمک کند. در نتیجه چنین فرآیندی، تیم می تواند از عملکرد بالایی برخوردار باشد. چنین تیم هایی عموماً از هدف های برانگیزاننده و روشن، ساختار نتیجه گرا، اعضای شایسته، متعهد و سختکوش، استانداردهای بالا، محیط توام با همکاری و رهبری قویِ مبتنی بر اصول برخوردارند. تیم هایی با چنین ویژگی می توانند تصویر روشنی از آینده به دست دهند. این تصویر که سختکوشی را ترغیب و عملکرد عالی را طلب می کند، به صورت یک هدف در می آید و احساس اشتراک در هدف را به وجود می آورد. چنین تیم هایی نه تنها عملکرد خوبی دارند بلکه خصوصیت ایجاد روابط مبتنی بر همدلی و صمیمیت میان اعضای گروه را دارند که استمرار این‌ها، عملکرد خوب را در طول زمان امکان پذیر می سازد.
انتخاب الکترونیک نیز با آگاهی از این موضوع که عملکرد تیمی کارایی بیشتری نسبت به عملکرد فردی دارد، ساختار سازمانی خود را به گونه ای تنظیم ساخته است که افراد در قالب تیم های کاری موفق، با همدلی، مسیر سازمان را به سوی موفقیت و جهانی شدن سوق می دهند.
به بالای صفحه بردن