انتخاب با شماست

داستان انتخاب روایتگر چهار دهه تلاش و کوشش مردان و زنانی است که دغدغه رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن کشور، مهمترین تفکر حاکم بر ذهنیتشان بوده است. رشد اقتصادی از طریق خلق ارزش های جدید که تضمین کننده افزایش رفاه مردمان این سرزمین است.  

مسیری که از یک کارگاه کوچک با چند نفر نیروی کار شروع شد و رفته رفته در مسیر دغدغه هایش، مردمی را با خود همسو ساخت که امروز تعدادشان بالغ بر پانزده هزار نفر است.

خانواده ی پانزده هزار نفره با ویژگی بارز تلاش و سخت کوشی که در راستای صنعتی شدن اقتصاد کشور در هیچ زمانی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند. خانواده ای که دستاورد تلاش های چند دهه قبلش، شکل گیری سه برند لوازم خانگی اسنوا، دوو و بست بوده است که توانسته است تقریبا بخش اعظمی از نیاز همه سلایق و همه گروه های درآمدی جامعه را پوشش دهد.

مسیری پر از شکست ها و موفقیت ها، راحتی ها و ناراحتی ها، خوشحالی ها و غم ها که توانست طی حدود سه دهه از تولید اجاق گازهای سه شعله به تولید لوازم خانگی هوشمند برسد. مسیری که برآیند آن ایجاد سیستم اقتصادی مولدی بوده است که سرریزهای اقتصادی مثبت آن رفاه ملی را دنبال کرده و با بکارگیری دانش روز دنیا، صنعت لوازم خانگی ایرانی را در زمره صنایع موفق کشور قرار داده است.

در این مسیر احترام به خواست و نیاز مشتری همواره یک اصل جدایی ناپذیر از سیاست گذاری های سازمانی بوده و این موضوع عاملی بسیار مهم در رشد، بقاء و افق های روشن پیش رو برای گروه انتخاب الکترونیک بوده است.

به بالای صفحه بردن