شرکت انتخاب الکترونیک آرمان، بخش برجسته‌ای از زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران را تشکیل می‌دهد و با ایجاد حدود 15 هزار سرمایه‌ انسانی فعال و بومی در خطوط تولید تمام مکانیزه و هوشمند آن و ایجاد اشتغال غیر مستقیم حدود 150هزار نفری نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه پایدار ملی نیز دارد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های برجسته این شرکت، وجود سازوکار هوشمند نظارت بر خطوط تولید، کیفیت مواد اولیه مورد استفاده و چارچوب‌های فنی مونتاژ محصولات (Smart Factory) است.

سازوکار نظارت هوشمند بر جزئیات روند تولید محصولات در کارخانه های انتخاب الکترونیک آرمان که سازمان‌های بین‌المللی از آن با نام Smart Factory یاد می‌کنند، قادر است به طرز چشمگیری هزینه‌های تولید را کاهش دهد و میلیاردها تومان برای انتخاب الکترونیک آرمان به عنوان یک شرکت مهم در زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران، صرفه جویی داشته باشد.

شرکت انتخاب الکترونیک آرمان که بر اساس اطلاعات مورد وثوق و اطمینان‌بخش دارای بزرگ‌ترین “سالن تولید لوازم خانگی” در ایران عزیز است، سعی دارد تا با استفاده از این فناوری نوین (Smart Factory) و سازوکارهای سیاستگذاری شده آن، حرکت تیم کیفیت ناظر بر خطوط تولید خود را در مسیر توسعه نسل چهارم محصولات در تراز جهانی،کیفیت و قابلیت اطمینان، هدایت کند.

ماموریت اصلی “انتخاب الکترونیک آرمان” در زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران، تولید سبدکامل محصولات لوازم خانگی است.

به بالای صفحه بردن