ویدئو/مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

ویدئو/مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان

مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان برای تصویب صورت های مالی منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۱ و تعیین سود تقسیمی بین سهامداران برگزار شد.

 

به بالای صفحه بردن