انتخاب الکترونیک در جمع مجموعه های منتخب بزرگ ایران در حوزه تعالی سازمانی

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

انتخاب الکترونیک در جمع مجموعه های منتخب بزرگ ایران در حوزه تعالی سازمانی

معاون سرمایه انسانی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک گفت: این مجموعه، امسال و برای دومین سال متوالی، در بین شرکت های منتخب بزرگ ایران در حوزه تعالی سازمانی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، سیدحسین میرباقری با بیان اینکه معاونت سرمایه انسانی انتخاب از سال گذشته خود را در معرض ارزیابی استانداردهای مدل 34000 قرار داده است، اظهار کرد: بسیاری از شرکت ها و مجموعه های بزرگ هم به این ارزیابی می پیوندند تا متغیرهای مختلف سازمان خود را از نظر ارزیابان بیرونی مورد سنجش قرار دهند.

وی ادامه داد: در این طرح 12 متغیرِ ارزیابی، در فرآیند سنجش بررسی می شود تا مجموعه در سطوح مختلف و از نظر شاخص های گوناگون، مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون سرمایه انسانی انتخاب الکترونیک اظهار کرد: سال گذشته هم انتخاب الکترونیک در این ارزیابی مشارکت داشت و پس از قضاوت و داوری ارزیابان، تندیس تعالی سازمانی را دریافت کرد.

وی بیان کرد: امسال هم انتخاب الکترونیک، از بین 138 سازمان کشور که در این ارزیابی شرکت کرده اند در ردیف 32 شرکت برگزیده قرار گرفته است.

میرباقری با اشاره به سطح علمی مدل 34000 که شاخصه های آن در این ارزیابی مدنظر داوران است، گفت: این مدل یک سیستم یکپارچه در راستای اهداف، استراتژی و نیازهای سازمان است.

وی افزود: این جایزه از سوی یک کمیته علمی که زیر نظر دانشگاه تهران فعالیت دارد، به برگزیدگان اعطا می شود. سال گذشته موفق به دریافت تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی شدیم و در سال جاری، این دومین بار است که جایزه ملی تعالی سازمانی در حوزه شاخص های سرمایه انسانی به انتخاب الکترونیک اعطا می شود.

به بالای صفحه بردن