قیمت مواد اولیه قطعات محصولات لوازم خانگی افزایش یافته است

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

قیمت مواد اولیه قطعات محصولات لوازم خانگی افزایش یافته است

مدیرعامل بزرگ‌ترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی ایران از افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی از قطعات محصولات لوازم خانگی در روزهای اخیر خبر داد.

محمد حسین فهیمی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:

“همزمان با افزایش نامتعارف نرخ دستمزد در سال 1401، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی از قطعات محصولات لوازم خانگی افزایش یافته!

کدام منطق و رویکرد اقتصادی توصیه کرده که همزمان با افزایش نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه از افزایش منطقی و نامحسوس قیمت محصول نهایی جلوگیری شود؟”

بر اساس این گزارش عباس تابش، معاون وزیر صمت در روزهای اخیر از تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در ایران، خواسته بود که به رغم افزایش چشمگیر نرخ دستمزد پرسنل و قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات تشکیل دهنده محصولات لوازم خانگی، قیمت محصولات خود را افزایش ندهند.

به بالای صفحه بردن