پیشگامی انتخاب در حوزه  ایمنی و سلامت

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

پیشگامی انتخاب در حوزه  ایمنی و سلامت

تعدادی از مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان استان از مجموعه کارخانه‌های گروه انتخاب بازدید کردند.

به گزارش واحد ارتباطات رسانه‌ای گروه انتخابُ، در حاشیه این بازدید فرید جمشیدی، معاون  بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: طی این سال‌ها بر تولید ملی و مشارکت مردمی بسیار تاکید شده است و گروه انتخاب نیز تلاش کرده تا در این راستا گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم شبکه بهداشت و درمان کشور پیگیری موضوع سلامت جسمی و روان کارگران است، تصریح کرد: در طول سال برنامه‌ریزی می‌شود تا جهت پیگیری بحث حقوقی و موضوع سواد سلامت فرهنگی کارگران از واحدهای صنعتی استان بازدید کنیم، که در این ارتباط اقدامات خوبی در گروه انتخاب انجام گرفته است.

رحمان ثنایی، مدیر گروه بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان از دیگر مدیران حاضر در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه HSE گروه انتخاب مطلوب است، گفت: گروه انتخاب با تعداد شاغلین موجود توانسته کارهای موثری در حوزه HSE انجام دهد که با این روند می‌تواند به عنوان یکی از الگوهای سطح استان اصفهان و کشور معرفی شود.

به بالای صفحه بردن