موشن / خدمات پس از خرید انتخاب سرویس

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

موشن / خدمات پس از خرید انتخاب سرویس

وقتی از انتخاب الکترونیک خرید می کنید، ما فقط محصول رو به خونه شما نمی رسونیم بلکه اطمینان بعد از خرید رو هم به خونه شما میاریم تا تجربه یک خرید بدون دلهره رو برای شما به یادگار بذاریم و مطمئن باشید، هیچ تماسی از جانب شما با ما بی موقع نیست و ما آچار به دست پشت در خونه شما آماده ایم.

 

به بالای صفحه بردن