اینفوگرافیک/کارنامه صنعت لوازم خانگی تولید داخل در سال 1401

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

اینفوگرافیک/کارنامه صنعت لوازم خانگی تولید داخل در سال 1401

صنعت لوازم خانگی که گستره پهناوری از صنایع بزرگ و کوچک کشور را در برمی گیرد، در سال 1401 با وجود محدودیت های متعدد، توانست کارنامه قابل توجهی از خود در حوزه تولید و صادرات به جای گذارد و آمارهای امیدوارکننده ای را به تصویر بکشد. البته پَستی بلندی های تولید همچنان در مسیر این صنعت وجود دارد اما اگر نگاه ها به پنجره های فرصت در این صنعت معطوف باشد، درهای بزرگی به روی صنعت لوازم خانگی ایران باز خواهد شد.

به بالای صفحه بردن