شرکت انتخاب الکترونیک آرمان که تا پیش از این با عنوان “حایرآسا” در اسناد حقوقی از آن یاد می‌شد، وظیفه تولید محصولات برودتی (یخچال، فریزر، سایدبای ساید و …) در بزرگ ترین مجموعه تولیدکننده لوازم خانگی ایران، یعنی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک را برعهده دارد و کلیدواژه نام این هلدینگ بزرگ اقتصادی نیز از نام این شرکت که در بزرگ ترین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران واقع شده، گرفته شده است.